Grafietfrezen

Grafietfrezen

Droogfrezen van grafiet

Grafietfrezen en de droogfreestechnologie van MHT leent zich bij uitstek voor de
productie van elektrodes voor het zinkvonkproces. De Nozzle met geforceerde luchtstroom levert ook extreem goede resultaten bij het grafietfrezen, waardoor de levensduur van het freesgereedschap toeneemt tot soms wel met factor 5. Het stof wat altijd ontstaat bij het bewerken van grafiet zorgt voor de slijtage van de freesgereedschappen. Door de geforceerde luchtstroom rondom het freesgereedschap wordt het stof weggeblazen al op het moment dat het ontstaat, dit simpele feit zorgt voor de extreem hoge standtijd verbeteringen.

Bij het frezen van grafiet wordt er alleen met lucht gewerkt, grafiet kan
het beste droog bewerkt worden er wordt simpelweg geen smeermiddel
in de lucht gemengd. Ook bij het frezen van kunststoffen en composieten zijn de resultaten erg goed (vooral voor laagsmeltende kunststoffen).

Voor grafiet gelden iets andere voordelen als bij droogfrezen van staalsoorten.

  • verhoging  van de standtijd van freesgereedschappen tot wel factor 5,
  • het proces wordt niet door spaanophoping verstoord,
  • de frees wordt extra gekoeld,
  • de cyclustijden worden verkort,
  • de oppervlaktegesteldheid wordt beter,
  • het grafietstof wordt weg geblazen op hetzelfde moment wanneer het ontstaat,
  • de productnauwkeurigheid wordt verhoogd,
  • het grafietfrezen is ideaal te combineren met het hardfrezen van staal,
  • bespaart energie